شرکت ساختمانی آژند

شرکت ساختمانی آژند آذربرزین درسال 1382 در ایران / تهران در حوزه پیمانکاری ساختمان و تاسیسات تاسیس شد. پس از تغییرات هیات مدیره در سال 1386 فعالیت حرفه ای خود را از سال 1387 آغاز نمود و با انجام بیش از 20 پروژه از جمله احداث ترمینال فرودگاه بیرجند، احداث ساختمان بیمارستان گلستان ، احداث ساختمان 80 واحدی نوشهر، احداث 4 سوله بندر نوشهر، احداث سوله های تعمیرگاهی و پارکینگ سیرجان به همراه محوطه سازی آن، احداث دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد سیرجان ،سوله مهندسی ، سوله اردوگاه آموزشی سیرجان، پروژه پله های فرار مجتمع های مسکونی تهران ، احداث جایگاه سوخت دو منظوره رویان ، بازسازی سوله ورزشی شرکت واحد، اجرای کارگاههای B.R.T و اجرای انبار و با شکل دهی و آموزش اکیپ های اجرایی با تجربه و متبحر و توسعه و بروز رسانی ابزار و ماشین آلات ساختمانی مورد نیاز سازمان خود را تبدیل به یک مجموعه توانمند اجرایی در زمینه پیمانکاری نموده است .

دانشکده فنی دنشگاه آزاد اسلامی سیرجان

حوزه فعالیت : ساختمانی و تاسیساتی ، کارفرما: دانشگاه آزاداسلامی واحد سیرجان ، مکان جغرافیای : کرمان – شهرسیر...

بیشتر

احداث ساختمانی مسکونی 20 واحدی نوشهر

حوزه فعالیت : ابنیه و تاسیسات ساختمان های مسکونی ، کارفرما : معاونت مهندسی…. ، مکان جغرافیایی : مازندران، نوشه...

بیشتر

پروژه ها

تعدادی از پروژه های تکمیل شده و در حال اجرای این شرکت به شرح ذیل می باشد :

36
تعداد پروژه ها
61
تعداد ماشین آلات
332
کاربران سایت
4858
بازدید کنندگان