پروژه ها

پروژه ها

تعدادی از پروژه های تکمیل شده و در حال اجرای این شرکت به شرح ذیل می باشد :

ساختمان دیتاسنتر و کنترل ترافیک شهرداری رشت

حوزه فعالیت : ابنیه و تاسیسات ساختمان اداری، کارفرما : شهرداری رشت ، مکان جغرافیایی : گیلان، رشت ، تاریخ شروع ...

بیشتر

احداث ساختمانی مسکونی 80 واحدی نوشهر

حوزه فعالیت : ابنیه و تاسیسات ساختمان های مسکونی ، کارفرما : معاونت مهندسی…. ، مکان جغرافیایی : مازندران، نوشه...

بیشتر

احداث ترمینال فرودگاه بین المللی بیرجند

حوزه فعالیت : ابنیه و تاسیسات ، کارفرما : شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران ، مشاور : مهندسین مشاور ایمن راه ، مکا...

بیشتر

احداث نیروگاه 200 تنی زباله سوز نوشهر

حوزه فعالیت : ابنیه و تاسیسات ، کارفرما : شهرداری نوشهر ، مشاور : شرکت مهندسین مشاور طرح تمدن سبز ، مکان جغرافی...

بیشتر

احداث ساختمان بیمارستان گلستان تهران

حوزه فعالیت : ابنیه و تاسیسات بیمارستانی ، کارفرما : معاونت مهندسی….، مشاور : مهندسین مشاور ایران آرک ، مکان ج...

بیشتر

جایگاه سوخت فرودگاه جاسک

حوزه فعالیت : ابنیه و تاسیسات سنگین ، کارفرما : معاونت مهندسی . . . ، مشاور : مهندسین مشاور گذر راه و مهندسی مشاو...

بیشتر

احداث ساختمانی مسکونی 20 واحدی نوشهر

حوزه فعالیت : ابنیه و تاسیسات ساختمان های مسکونی ، کارفرما : معاونت مهندسی…. ، مکان جغرافیایی : مازندران، نوشه...

بیشتر

احداث چهار سوله بندر نوشهر

حوزه فعالیت : ابنیه ، کارفرما : شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ، مشاور : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ...

بیشتر

دانشکده فنی دنشگاه آزاد اسلامی سیرجان

حوزه فعالیت : ساختمانی و تاسیساتی ، کارفرما: دانشگاه آزاداسلامی واحد سیرجان ، مکان جغرافیای : کرمان – شهرسیر...

بیشتر

اردوگاه آموزشی سیرجان

حوزه فعالیت : ساختمانی وتاسیساتی ، کارفرما: معاونت مهندسی ، مکان جغرافیای : استان کرمان – شهر سیرجان ، تاری...

بیشتر

سوله تعمیرگاه و پارکینگ ترابری سنگین سیرجان

حوزه فعالیت : ساختمانی وتاسیساتی ، کارفرما: معاونت مهندسی ، مکان جغرافیای : استان کرمان – شهر سیرجان ، تاریخ ...

بیشتر

انبار بتنی سیرجان

حوزه فعالیت : ساختمانی کارفرما: معاونت مهندسی … مکان جغرافیایی: استان کرمان – شهرستان سیرجان ،، متراژ: ۱۰۰۰ م...

بیشتر