صفحه ی خدمات ما

صفحه ی خدمات ما

اجرای عملیات ساختمانی ، راهسازی، تاسیسات شهری، آبیاری وزهکشی، تاسیسات برقی ومکانیکی ، نفت و گاز، تجهیزات ابنیه، توزیع وانتقال نیرو، معماری، برنامه ریزی شهری ومنطقه ای، فضای سبز، خدمات در خصوص موارد فوق ، تهیه نقشه ها و محاسبات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیک و اجرای کارهای مرتبط از قبیل پل ، سد، اسکله ، سکودریایی و … صادرات و واردات کلیه مصالح، اجناس و ماشین آلات مورد نیاز در ساختمان و تاسیسات مکانیک و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تسهیلات از بانک ها، تولید کلیه مصالح و ابزارآلات مرتبط با عملیات ساختمانی و تاسیساتی مکانیکی و برقی، راهسازی، تاسیسات شهری آبیاری و زهکشی و منطقه ای و فضای سبز از قبیل انواع اسکلت فلزی و بتنی ، درب وپنجره دیوارهای پیش ساخته وکانال و…