پروژه ها

پروژه ها

تعدادی از پروژه های تکمیل شده و در حال اجرای این شرکت به شرح ذیل می باشد :

جایگاه سوخت دو منظوره شهرداری رویان

حوزه فعالیت : ساختمانی وتاسیساتی ، کارفرما: شهرداری رویان ، مکان جغرافیای : استان مازندران-شهررویان- جایگاه س...

بیشتر

سوله مهندسی کنارک

پروژه سوله مهندسی ، حوزه فعالیت : ساختمانی و تاسیساتی ، کارفرما: معاونت مهندسی…. مکان جغرافیای : استان سیست...

بیشتر

سوله های هوا دریای رشت

حوزه فعالیت : ساختمانی وتاسیساتی ، کارفرما: معاونت مهندسی…. مکان جغرافیای : استان گیلان – شهر رشت ، تاریخ شر...

بیشتر