پروژه های در حال اجرا


تهران ، شهرک غرب ، بلوار خوردین ، خیابان هرمزان ، کوچه پنجم ، پلاک 4 ، طبقه همکف .

بازدید کل: 965419 بازدید امروز: 22 افراد آنلاین : 3

درخواست همکاری

سوابق فردی
 1. (ضروری)
 2. (ضروری)
 3. (ضروری)
 4. (ضروری)
 5. (ضروری)
 6. (ضروری)
 7. (ضروری)
 8. (ضروری)
سوابق تحصیلی متوسطه
سوابق تحصیلی آموزش عالی
 1. مورد۱
 2. مورد۲
دوره های آموزشی تخصصی
 1. مورد۱
 2. مورد ۲
تخصص ویژه
 1. آشنـائـی بـا زبـانهـای خــارجـی
معرف(غیر خویشاوند)
 1. مورد۱
 2. مورد۲
سوابق شغلی
 1. مورد۱
 2. مورد۲
حقوق و مزایای درخواستی
 1. (ضروری)
توضیحات اضافی
گواهی اطلاعات
 1. فرم حاضر را با اختیار کامل پر نموده و بدینوسیله صحت اطلاعات فوق را گواهی می نمایم و مسئولیت ناشی از هر گونه اظهار خلاف و کتمان حقایق بعهده اینجانب می باشد