پروژه های در حال اجرا


تهران ، شهرک غرب ، بلوار خوردین ، خیابان هرمزان ، کوچه پنجم ، پلاک 4 ، طبقه همکف .

بازدید کل: 965434 بازدید امروز: 37 افراد آنلاین : 1

خط مشی

بسمه تعالی.

خط مشی شرکت ساختمانی آژند در سیستم های مدیریتی

ISO10006:2003 , ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 , OHSAS 18001:2007

 

شرکت آژند با تکیه بر تجربه و دانش فنی مدیران و کارشناسان خود ، در راستای برآورده سازی خواسته های کارفرمایان کوشیده است تا تعهدات خود را به بهترین نحو انجام برساند .مدیریت ارشد سازمان بر این باور است که نیروهای انسانی و پرسنل سازمان اصلی ترین سرمایه سازمان می باشند لذا در این راستا با اولویت قراردادن بهبود مستمر در کلیه زمینه ها و با استقرار سیستم های مدیریتی   ISO 9001:2008 و ISO14001:2004 و OHSAS 18001:2007 و ISO10006:2003 می کوشد تا از این سرمایه حفاظت لازم به عمل آید .در این راستا رسالتهای اصلی مدیریت ارشد به شرح ذیل می باشد :

  • توجه به منافع کشور:

رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی در حوزه سیستم های مدیریتی .

  • توجه به تعهدات در مقابل کارفرمایان:

انجام اصولی تعهدات زمانی و کیفی در قراردادهای خود با کارفرمایان .

افزایش سطح رضایتمندی کارفرمایان .

  • توجه به منافع شرکت:

شناسایی ریسک های مرتبط با پروژه ها و اقدام بمنظور کاهش تاثیرات آنها بر رونداجرا.

افزایش اثر بخشی فرایندهای سیستم های مدیریتی و حرکت پیوسته بسوی بهبود مستمر .

  • توجه به آموزش:

با احترام به شخصیت علمی و تجربیات همکاران، ارتقاء سطح علمی- فنی مدیران، کارشناسان و کارکنان از طریق آموزش‌های نوین و همکاری گروهی .

  • توجه به ارتقاء کیفیت ایمنی کار :

برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم بمنظور پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار و کنترل عوامل زیان آور محیط کار (شیمیایی و فیزیکی ) .

  • توجه به محیط زیست:

برنامه ریزی و اقدام منظم ومداوم بمنظور پیشگیری از آلودگی محیط زیست (خاک و هوا) و کاهش مصرف منابع .

  • توجه به ارزشها       فرهنگ کاری:

رویه مثبت ، احترام همیشگی به همکاران ، صداقت تغییر ناپذیر ، توسعه توانمندی و مشارکت همکاران ، ایجاد انگیزه و رضایت کاری ، کار تیمی ، رعایت کامل و توسعه اخلاق حر فه ای ، مناسبت سازنده و شفافیت عملکرد .

 

 

این خط مشی در کل سازمان ابلاغ و کلیه مدیران و کارکنان متعهد به رعایت الزامات تعیین شده وبکار گیری آن در تمامی مراحل می باشند و جهت حصول اطمینان از سازگاری با شرایط روز بصورت مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار می دهند.

کد سند : AJ-PO01/0

 

                                 و من ا…. التوفیق
                                     امیر متحدین
                         مدیر عامل و عضو هیئت مدیره